تور بیس کمپ اورست

- کد تور : ۴۲۳۱۵۵


طبیعت گردی

اقتصادی


8/10

درباره مجری

آتور سیر ایرانیان
اتور سیر ایرانیان را جمعی از کوهنوردان نام اشنای ایران بوجود آوردند

درباره این تور

سرپرست برنامه
ایرج معانی | امتیاز : 6 از 10 | سایر سفرهای این راهنما

خدمات تور
تست PCR تست PCR یک بار هنگام پرواز از کاتماندو به لوکلا
پرواز پرواز رفت و برگشت از کاتماندو به لوکلا
مجوز صعود مجوز صعود و مجوز ترکینگ
ورودیه ها ورودیه پارک ملی
باربر باربر (1 باربر به ازای هر 2 نفر و 15 کیلوگرم بار)
راهنمای مجرب ایرج معانی
پرواز پرواز تهرات تا کاتماندو و باالعکس به عهده شرکت کننده است
ویزا هزینه ویزا به عهده شرکت کننده است
اینترنت و تماس هزینه تماس و اینترت به عهده شرکت کننده است
نوشیدنی ها هزینه نوشیدنی ها به عهده شرکت کننده است
امداد و نجات هزینه هرگونه امداد و نجات به عهده شرکت کننده است

قوانین و قرارت

روز شمار برنامه
۰۱
پرواز از تهران
پرواز از تهران به کاتماندو ، ترنسفر به هتل
اقامتگاه : هتل سه ستاره وعده های غذایی : صبحانه
۰۲
روز آزاد
روز آزاد و خرید در کاتماندو
اقامتگاه : هتل سه ستاره وعده های غذایی : صبحانه
۰۳
روز آزاد
روز آزاد و خرید در کاتماندو
اقامتگاه : هتل سه ستاره وعده های غذایی : صبحانه
۰۴
پرواز از کاتماندو به لوکلا
پرواز از کاتماندو به لوکلا /رامچاپ و تریکینگ به پاکدینگ
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۰۵
تریکینگ به نامچه
تریکینگ به نامچه
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۰۶
هم هوایی در نامچه
هم هوایی در  نامچه
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۰۷
تریکینگ از نامچه
تریکینگ از نامچه به تنگبوجه
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۰۸
تریکینگ از تنگبوجه
تریکینگ از تنگبوجه به پریچه
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۰۹
تریکینگ از پریچه
تریکینگ از پریچه به لوبوچه
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۱۰
تریکینگ از لوبوچه
تریکینگ از لوبوچه به کالاپاتار  و گوراکشب
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۱۱
تریکینگ از لوبوچه
تریکینگ به بیس کمپ اورست و بازگشت به لوبوچه
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۱۲
تریکینگ به نامچه
تریکینگ به نامچه
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۱۳
تریکینگ به لوکلا
تریکینگ به لوکلا
اقامتگاه : پناهگاه کوهستانی وعده های غذایی : صبحانه ، نهار ، شام
۱۴
پرواز به کاتماندو
پرواز به کاتماندو از رامچاپ
اقامتگاه : هتل سه ستاره وعده های غذایی : صبحانه
۱۵
روز آزاد
روز آزاد در کاتماندو 
اقامتگاه : هتل سه ستاره وعده های غذایی : صبحانه
۱۶
بازگشت به ایران
ترنسفر به فرودگاه و بازگشت به ایران
اقامتگاه : هتل سه ستاره وعده های غذایی : صبحانه
شروع قیمت
۱,۵۵۰ + بلیت پرواز
دلار /به ازای هر نفر
ظرفیت : تا

تاریخ های اجرا :
اجرا اول ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۱,۵۵۰ رزرو


شروع قیمت از :
1,550 دلار
رزرو تور